VRHUNSKI ZAPTIVAČI ZA HIDRAULIKU I PNEUMATIKU

IZRADJENI PO MERI NA SEAL MASTER MAŠINI ZA 24h

PROIZVODNJA RAVNIH STATIČKIH ZAPTIVAČA

Proizvodimo veoma precizne ravne statičke zaptivače u svim mogućim geometrijama, konturama u dimenzijama do 2500mm x 1500mm. Zaptivači se proizvode na cnc ploteru, pa samim tim nema troškova proizvodnje alata, a rokovi za proizvodnju su veoma kratki.

Maksimalno se iskorišćava materijal korišćenjem programa „nesting” (optimalno pozicioniranje zaptivača na radnoj ploči radi maksimalne iskorišćenosti). Naši visokostručni saradnici vam mogu dati optimalno tehničko rešenje zaptivača po pitanju oblika, dimenzija, izbora materijala i ugradnje.

Materijali od kojih proizvodimo ravne statičke zaptivače:

  • bezazbestne ploče na bazi: aramidnih vlakana (kevlar), različitih elastomera i vezivnih materijala
  • ploče na bazi grafita sa ili bez metalnih ojačanja za max. t=550C° i p=500 bara.
  • ploče na bazi modifikovanog PTFE-a,
  • bezazbestne ploče na bazi Mike za t= 1100C° p=200 bara
  • bezazbestne termoizolacione i zaptivne ploče na bazi mineralnih vlakana t=1100C° p=2 bara
  • različite vrste elastomera (guma) kao što su: NBR, HNBR, VITON, SILIKON, NEOPREN...
  • ploče od PTFE (teflon), POM, PE...

Katalog zaptivača 1,84 MB